Сьогодні в König.
Пивоварний завод König

Клієнт понад усе.

KAESER KOMPRESSOREN оптимізує компресорну установку пивоварного заводу König.

Більше 150 років в Дуйсбурзькому районі Беек працює «пивний король». За допомогою Kaeser Kompressoren на найбільшій й найсучаснішій в світі лінії розливу щоденно наповнюється більше 1,3 мільйона пляшок.

Надійне забезпечення пивоварного заводу стисненим повітрям харчової якості — це одне з головних завдань компресорів. «Весь технологічний процес залежить від стисненого повітря: від використання в якості засобу транспортування й аерації сусла на початку бродіння до заповнення пляшок і бочок. Крім того, великий об'єм повітря використовується для керування в багатьох клапанах і регулювальних пристроях. «При цьому стиснене повітря має бути абсолютно чистим, що забезпечується компресорами сухого стиснення в поєднанні зі стерильнім фільтрувальним обладнанням», — зазначає Вернер Рандшау (Werner Randschau), який в компанії König відповідає за керування виробництвом, охорону навколишнього середовища й охорону праці.

Ефективність — доля холостого ходу знижується з 25 до 2 %.

Компресорна станція сухого стиснення на пивоварному заводі König розширена за рахунок гвинтового компресора Kaeser нового покоління: компресор з частотним перетворювачем DSG 220-2-SFC (132 кВт) відіграє головну роль в системі, в яку входять також три існуючих компресора сухого стиснення, як установка для покриття пікового навантаження. І з успіхом, як зазначає Вернер Рандшау: «Доля холостого ходу станції після вводу в експлуатацію машини Kaeser знизилася з 25 до 2 %. Це заощаджує енергію.»

Найновіше покоління гвинтових компресорів Kaeser: DSG 220-2-SFC (132 кВт)
Найновіше покоління гвинтових компресорів Kaeser: DSG 220-2-SFC (132 кВт)

Інвестиції в установку DSG є відображення позитивного досвіду, який Вернер Рандшау й керівництво König отримали в ході експлуатації раніше придбаних гвинтових компресорів Kaeser: наприклад, стиснене повітря, що виробляється гвинтовим компресором серії DSD 171 подає пивну дробину в цистерну, з якої потім за допомогою шнекового транспортера вона завантажується в автомобілі для відправлення на утилізацію. Коротко кажучи: Kaeser заощаджує важливі ресурси і є надійним партнером протягом багатьох років. Справжня історія успіху.